BIBLIOGRAFIE

 

Jak se stát spisovatelem   (autor)

Vydáno samonákladem v roce 2003 v nákladu 7 výtisků, druhé vydání 6 výtisků. Zbyl mi jeden, má sametovou vazbu a i když je to opravdická směska, chráním jej jako oko v hlavě.

 


100x  (autor)

Vydáno v edici Malé knížky Ason-klubu v roce 2004. Sto více či méně vtipných miniatur. Knížka pokřtěna 2.12.2004 v literární kavárně Jabloň.

 


Rozloučení  (spoluautor)

Vydáno v edici Malé knížky Ason-klubu v roce 2005. Triptych na jednotné téma Stará paní na lavičce v parku. Spoluautoři Lubomír Mikisek a Jiří Č.Ulrich.

 


Obrazy  (spoluautor)

Vydáno vedici Malé knížky Ason-klubu v roce 2006. Triptych na jednotné téma Obraz na zdi. Spoluautoři stejní jako u Rozloučení.

 


Duhová kulička  (spoluautor)

První kniha s identifikačním číslem, tzv. ISBN 80-86362-66-3. Vydána v nakladatelství Carpe diem v Brumovicích, což je na Moravě, v blízkosti Břeclavi, v roce 2006. V knížce je 15 povídek, po pěti od každého autora. Opět spolupracovala plzeňská trojka Ulrich, Mikisek, Čechura. Ilustracemi ji zkrášlila Veronika Mikisková. Povídky jsou psány v komorním duchu.


 

Rodinčení  (autor)

Již opravdu humoristická kniha, opět vydána v nakladatelství Carpe diem s ISBN 978-80-86362-83-0, v roce 2007. Jedná se o samostatný knižní debut. Knížka vypráví příhody rodiny Čechových, tak, jak je život přináší.


Setkání na Šumavě  (spoluautor)

Devatenáct autorů, dílem z Čech, dílem z Bavorska, vypráví, jak formou básní, tak i prózy, zážitky a dojmy z krásné Šumavy. Vydalo nakladatelství PROTIS ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů v roce 2009. Fotografiemi opatřil Jan Loučím, přeložili Josef Hrubý a Jaroslava Málková. ISBN-978-80-7386-057-8.

 


Kalendář plzeňský 2010 aneb Pane vrchní, ještě jednou  (autor)

Dvanáct, většinou humorných povídek z dvanácti plzeňských hospod. Vydalo nakladatelství Pro libris za přispění města Plzně, v roce  2009. Půvabnými ilustracemi je opatřil Vladimír Líbal, prolog napsal Jan Sojka. ISBN978-80-86446-44-8.

 

Dědečkárna  (autor)

Humorná knížka, pojednávající o příhodách autora, coby dědečka, a jeho vnoučat. Vydalo nakladatelství NAVA Plzeň za přispění Magistrátu města Plzně, v roce 2010. Ilustracemi ji obohatil Vladimír Líbal. ISBN 978-80-7211-359-0.


Krajiny našich srdcí  (spoluautor) 

Sborník básní a povídek dvaceti osmi českých a německých spisovatelů, vydaný v roce 2011, ku příležitosti dvacetiletého jubilea přeshraniční spolupráce bavorských a západočeských autorů. Vydalo nakladatelství KERN KV Verlag v roce 2011. ISBN978-3-934983-40-3.

 

Kalendář plzeňský 2012 aneb Ve znamení Ason-klubu  (spoluautor)

Dvanáct povídek od dvanácti západočeských spisovatelů. Všichni začínali v Ason-klubu, sdružení nezavedených spisovatelů, k jehož dvacátému výročí založení byl tento kalendář vydán, a to nakladatelstvím Pro libris v roce 2011. ISBN978-80-86446-54-7.


Literární kalendář česko - německý 2013 (spoluautor)

Šest českých a šest bavorských spisovatelů napsalo dvanáct povídek, každou pro jeden měsíc. Kalendář je dvojjazyčný. Vydalo v roce 2012 nakladatelství ArtKrist Plzeň. ISBN978-80-904364-5-9.


Malý nepřítel  (autor)

Dvacet sedm tajemných, až hororových povídek. Vydalo nakladatelství NAVA v roce 2013. Ilustroval Jan"Lichťa" Lichtenberg. ISBN 978-80-7211-446-7.


Psí knížka aneb Nezapomeňte taky promluvit se psem  (spoluautor)

Patnáct západočeských spisovatelů se vyznalo ze svých citů k nejlepšímu příteli člověka. Vydalo nakladatelství NAVA v roce 2014. Ilustroval Zdeněk Světlík. ISBN 978-80-7211-464-1.


Svět podle Garda (spoluautor)

Hold třináctizápadočeských spisovatelů Vladimíru Gardavskému k jeho dožitým 70. narozeninám.Vydalo nakladatelství Nová Forma v roce 2014. Fotografie Marek Velebný. ISBN 978-80-7453-487-4.


Plzeňský literární almanach 2015 (spoluautor)

Sborník prací členů Střediska západočeských spisovatelů. Vydalo nakladatelství Havlíček Brain Team v roce 2015. ISBN 978-80-87109-63-2.


Vlno ´70 (spoluautor)

Sborník příspěvků sedmnácti spisovatelů sestavený u příležitosti dožitých sedmdesátin Vladimíra Novotného. Vydalo nakladatelství Nová Forma v roce 2016. Fotografie MarekVelebný. ISBN 978-80-7453-740-0.


Trolejbus v polích (autor)

Sbírka dvaceti osmi fejetonů, napsaných mezi roky 2003-2015. Vydalo nakladatelství Pro libris v edici Ulita v roce 2016. Obálku a frontispice nakreslil Vladimír Líbal. ISBN 978-80-86446-85-1.